מדידות לאורך נחלי כביש 71

טרקטור
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי החלה בביצוע מדידות, לקראת הכנת תוכנית להסדרת ניקוז ונחלים לאורך כביש 71.
המדידות תתבצענה כחלק מתכנון להמשך הסדרת וסלילת כביש 71 והפיכתו לדו-מסלולי, בקטע שבין צומת יששכר ועד בית שאן, במהלך השבועות הקרובים.
לאורך מקטעי הנחלים יעבדו מודדים מטעמנו – לא תיגרם הפרעה לציבור או לתנועה.
תיאום עם כלל היישובים הנוגעים בדבר יתקיים בהמשך, בהתאם להתקדמות תהליכי התכנון.