כתבות

המשך פרויקט נחל מודע

המשך פרויקט נחל מודע

בימים אלו אנו ממשיכים בעבודות להנחת מעביר מים מול קיבוץ שלוחות, בשיתוף מועצה אזורית עמק המעיינות ומשרד החקלאות, במסגרת פרויקט